Muistihoitaja Päivi Valkonen ja palveluneuvoja Birgitta Hellman saapuvat Juvan kunnan Seniorineuvonnasta Kylätalolle lauantaina 13.6. klo 11-13. Heiltä voi kysellä ikäihmisten palveluihin liittyviä asioita, esim. palveluohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, annettavista palveluista, muistista yms sekä esittää toiveita palveluiden suhteen kuntaan päin. Myös verenpaineen mittausta!

Mikä seniorineuvonta?
Seniorineuvonnan tehtävänä on toteuttaa ikäihmisten palveluohjausta, palvelutarpeen arviointeja sekä ennaltaehkäisevää vanhustyötä. Seniorineuvonnan Ikäneuvontapiste, jossa on itsehoitonurkkaus, toimii Juvakodin aulassa. Seniorineuvonta järjestää seniorikuntoutusryhmiä,
avoimen kohtaamispaikan toimintaa, vertaistukiryhmiä mm. omaishoitajille sekä muistisairaille, hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä sekä kutsutarkastuksia ikäihmisille. Seniorineuvonnassa on henkilöstö paikalla säännöllisesti tiistaista torstaihin aamupäivästä sekä ajanvarauksella.
Seniorineuvonnassa työskentelee palveluohjaaja, muistihoitaja sekä osa-aikainen fysioterapeutti. Lisäksi seniorineuvonta koordinoi vapaaehtoistyötä sekä toimii linkkinä erilaisiin järjestöihin.

Tervetuloa!