Maakuntaliitto tiedottaa:
 
Kiinnostaako kiinteä ja nopea laajakaistayhteys kotiin tai mökille? Sitä kyselee parhaillaan Etelä-Savon maakuntaliitto verkkokyselyllä Internetissä. Kyselyyn toivotaan vastauksia sekä vakituisilta että vapaa-ajan asukkailta koko maakunnan alueelta.

– Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava käsitys siitä, miten moni on kiinnostunut kiinteästä laajakaistayhteydestä, sanoo maakuntainsinööri Marko Tanttu maakuntaliitosta.

Jos kiinnostus on riittävää, kunnat voivat anoa laajakaistaverkon rakennustöihin rahoitusta. Maakuntaliitto toivookin vastauksia kattavasti koko maakunnasta, myös kaupunkialueilta ja kirkonkylistä. Lisäksi vapaa-ajan asukkaiden toivotaan vastaavan kyselyyn aktiivisesti.

Kartan klikkaus kertoo sijainnin
Kyselyssä käydään täppäämässä Internetissä julkaistua karttaa ja siellä omaa koti- tai mökkitonttia. Verkkovastaus ei velvoita vastaajaa hankkimaan laajakaistayhteyttä. Mahdollisesta yhteyden hankkimisesta tehdään sopimus myöhemmin erikseen.

Laajakaistakysely löytyy osoitteesta http://www.esavo.fi/laajakaistakysely ja se on avoinna 7.1.2015 – 28.2.2015.

Kysely on osa maakuntaliiton vetämää Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanketta. Hanke pohjustaa kuntien pienimuotoisia tietoliikennehankkeita.

– Kunnat tarvitsevat tietoa siitä, miten moni alueen vakituinen tai vapaa-ajan asukas on kiinnostunut kiinteistä laajakaistayhteyksistä. Vasta kun tämä tieto on saatu, kunta voi hakea rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, kertoo Tanttu.

Kunta päättää, anooko se rahaa
Maakuntaliiton kysely auttaa kuntia ja kyliä hankkimaan tarvittavat tiedot. Kyselyn tuloksia käytetään Tantun mukaan valittaessa hankealueita.

– Kunnat päättävät itsenäisesti siitä, hakevatko ne rahoitusta ja jos hakevat, niin mille alueille, Tanttu korostaa.

Laajakaistayhteydet eivät toimi kaikkialla Etelä-Savossa niin kuin niiden pitäisi. Puutteita on erityisesti maaseudulla, mutta myös taajamissa on puutteita palveluiden saatavuudessa. Hanke pyrkii korjaamaan ongelmaa.

Lisätietoa antaa maakuntainsinööri Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0488