Koikkalan kylätalon säännöt, tilan käyttötarkoitus ja toiminta
Kenelle tarkoitettu?
Koikkalan kylätalo on tarkoitettu kylätoiminta-alueen*)  vakituisten ja loma-asukkaiden sekä alueella toimivien yritysten ja yhdistysten käyttöön.
Tilaa voivat käyttää hakemuksesta myös muut ulkopuoliset tahot, jotka eivät kilpaile alueen omien toimijoiden kanssa ja jotka tarjoavat sellaisia palveluja, joita alueella ei muutoin ole saatavilla.
Miten käytetään?
Kylätalo on käytettävissä kaikkeen sellaiseen kylää hyödyttävään toimintaan, joka aktivoi kylää, tuo kyläläisille lisäpalveluja tai tehostaa jo olemassa olevia palveluja.
Tilaa voidaan käyttää myös kerhotoimintaan, erilaisiin tapaamisiin ja kokouksiin sekä hakemuksesta myös kaupallisiin tarkoituksiin.
Kylätalolla on käytettävissä oleskelu-, kokous- ja keittiötilat, erilaisia pelejä, kirjasto sekä pyykinpesukone
Milloin käytetään?
Kylätalo on käytettävissä viikon jokaisena päivänä klo 8-22 välisenä aikana. Muut ajat on erikseen sovittava.
Varauslista on kyläkaupalla ja sen saa nähtäväksi kaupan aukioloaikoina.
Mitä maksaa?
Kylätalon käyttö on alueen asukkaille ilmaista. Kaupallisesta käytöstä korvaus on 10 € enintään 4 tunnin ajalta ja 20 € enintään 8 tunnin ajalta.
Pyykin pesu maksaa 2 € / pesukerta. Kirjastosta saa lainata ilmaiseksi merkitsemällä lainat sitä varten laitettuun vihkoon.
Tilan siivouksesta vastaa kukin käyttäjä omalta osaltaan eli tila on siivottava käytön jälkeen.
Mikäli aineellisia vahinkoja sattuu tai ilkivaltaa ilmenee, on jokainen niistä henkilökohtaisesti vastuussa.
*) Kylätoiminta-alueen kylät: Ahola, Haikarila, Hietajärvi, Kaislajärvi, Koikkala, Leskelä, Maarala, Mustola, Mäköinen; Pohjoinen, Rantonen, Soiniemi, Sopala

Koikkalan Kylätalo -hankkeen loppuraportin voit lukea täältä.